Een inloophuis is en ontmoetingsplaats voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun naasten en mantelzorgers. Het is een plaats, buiten de reguliere zorg, waar zij altijd een luisterend oor vinden en lotgenoten kunnen ontmoeten. Men kan even bijkomen en weer aangesterkt verder gaan.

Westland ondersteund dit project en levert de telefonie en internet en aanverwanten producten voor zolang als dat ze dit nodig hebben.

www.inloophuisdenhelder.nl